+359886575720 / +359882272125

УПРАВЛЕНИЕ НА ГНЕВА

УПРАВЛЕНИЕ НА ГНЕВА

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Обучението е предимно практическо, тъй като материята се усвоява най-лесно чрез опити. Участниците само проиграват серия от упражнения, резултатите от които се помнят цял живот. ПРОГРАМА ● Какво представлява гнева? ● Как да реагираме и да се справим при агресия? ● Как да успокоим гнева? ● Трансформация на гнева ● Как да го преодолеем? ● Упражнения + WORKSHOP ● Реалната практика в примери за справяне с гнева ● Съвети, практически упражнение и план за действие ● Самопомощ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти