+359886575720 / +359882272125

Управление на конфликтите в работата на педагогическия екип. Управление на конфликтите в клас.

Управление на конфликтите в работата на педагогическия екип. Управление на конфликтите в клас.

Резюме

Разбиране на превенцията на Конфликтите в таблици и формули. Дисекция на конфликта и анализ на фазите в развитието на конфликтната ситуация. Избор на подходяща стратегия и адекватното й прилагане за всеки етап. Изграждане на нови неконфликтни отношения при натрупани конфликтни такива като история на взаимодействието в екипа. Различни стратегии в разрешаването на конфликти. Какъв е личния стил на влизане в конфликтна ситуация – 5 основни стила по Томас – Килман в практически насоки за прилагането им (коя ситуация какъв стил изисква, за да сме успешни без да сме агресивни). Себеутвърждаващо реагиране на критика – насоки. Типове конфликтни личности. Пренасочване на уменията за управление на конфликти към превенция и респективно мениджмънт на конфликтите в клас. Работа с практически казуси управление на класната стая. Трансформация на конфликти. Разбиране на размирниците и работа с тях.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017 г.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер