+359886575720 / +359882272125

V Годишна Конференция – Здравословни и безопасни условия на труд в сферата на ОБРАЗОВАНИЕТО

V Годишна Конференция – Здравословни и безопасни условия на труд в сферата на ОБРАЗОВАНИЕТО

Специализиран уебинар по здраве и безопасност в извънредно положение за учебни и детски заведения!

Резюме

ПОРАДИ ЗАПЪЛНЕНА ГРУПА, ОБЯВЯВАМЕ ВТОРА ДАТА - 30.04.2020Г. ВСЕКИ ЗАПИСАЛ СЕ ЩЕ ПОЛУЧИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ!!

Годишното обучение на тема Здравословни и безопасни условия на труд за сектор Образование при ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ.

През 2020-та ще обобщим до лесно асимилатна информацията за най-важните и ежедневни проблеми съгласно мерките при ПАНДЕМИЯ.

Ново заведение или хаус в документацията на работещото?! Част от темите на конференцията:
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ при извънредно положение.
  • Действия на работодателя преди и след проверки от контролните органи на ГИТ, относно осигуряване на ЗБУТ.
  • Фактори на работна среда, физиологични режими на труд и почивка и ергономия на работното място при работа от вкъщи.- Видове фактори на работната среда във Вашия дом;- Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда при дистанционна форма на полагане на труд;
  • Физиологичен режим на труд и почивка – „HOME OFFICE”.- Правила, приложими и при работа от вкъщи;
  • Ергономично работно място у дома.- Изисквания към работната мебел – ергономични критерии и съвети при обособяването на такова в домашни условия;

Основаната цел на събитието е получаване на важни знания, с което и да се покрият изискванията на закона.

Конференцията е специализирана за УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ!

Това НЕ Е обучение по нормативната уредба и изискваннията на Закона!!!

На това обучение ще говорим как да подредите организацията в работата си, как да предпазите здравето си и също така да бъдете информирани от експерти-практици. Какви са Вашите отговорности по тези теми и как да бъдете защитени.
Ценови пакет:
Включва: Стандартен
Участие в конференцията да
Кафе-пауза да
Мини-материали да
Удостоверение за преминат курс дa
 .
 .      
 Цена на пакета:  60 лв.    
     
 
ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.
Онлайн обучението ще се проведе на 28.04.2020г от 12:30 ч. Всички, заявили участие ще получат линк на посочения имейл адрес при регистрация в 12:15 ч, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.

Лектори

Място

България

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Програма

  • Ден 1
    12:30 Откриване на обучението 12:30 Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ при извънредно положение. 1.Основни функции на ОБЗР. 2.Изискуеми документи по ЗБУТ. 3.Организиране информирането на работещите при дистационен или смесен тип работа. 4.Оценка на риска от евентуална зараза и предприетите мерки за защита на служителите. 5.Действия на работодателя преди и след проверки от контролните органи на ГИТ, относно осигуряване на ЗБУТ 13:15 Кратка почивка 13:30 Фактори на работна среда, физиологични режими на труд и почивка и ергономия на работното място при работа от вкъщи. 1.Фактори на работната среда при работа от вкъщи: Видове фактори на работната среда във Вашия дом; Рискове, обусловени от отделните фактори; Нормативни изисквания; Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда при дистанционна форма на полагане на труд; 14:30-14:45 Кратка почивка 2.Физиологичен режим на труд и почивка – „HOME OFFICE”: Влияние на трудовата дейност върху функциите на организма; Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка; Правила, приложими и при работа от вкъщи; 3.Ергономично работно място у дома: Изисквания към работната мебел – ергономични критерии и съвети при обособяването на такова в домашни условия; Причини за оплакванията; Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място; 15:30 Дискусия и въпроси. Закриване на обучението.

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер