Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Защо да участвате?
Компетентното управление на човешките ресурси на предприятието, базирано на знание и опит е едно от основните предизвикателства пред мениджърите в настоящите социално-икономически условия. Именно това е и основният фокус на практическия курс с лектор г-н Иван Нейков.

Какво ще съдържа курсът?
Tренинг курсът е изцяло практически и слага акцент върху вътрешната нормативна уредба на предприятието, както и трудовите задължения и дисциплинарна и имуществена отговорност, която според г-н Нейков поставя основата за рационално и компетентно управление на човешките ресурси.

В многообразието от вътрешни нормативни актове в практиката на предприятията, ние ще насочим вниманието Ви към най-важните от тях, с помощта на които ще си осигурите сигурност, стабилност и предвидимост в управлението на персонала.

С помощта на множество казуси и примери от практиката ще добиете реални знания за това как да създавате, променяте и работите с най-важните нормативни актове, като акцентът ще бъде върху отношенията работодател – работник, при които винаги има много въпросителни и деликатни моменти.

Какво ще получите допълнително?
В рамките на курса предвиждаме широки възможности за персонални консултации и въпроси към лектора на обучението, тъй като групите ще бъдат ограничени. По този начин получавате експертния коментар на г-н Иван Нейков относно казусите от практиката на Вашата организация!

Какво включват учебните материали?
Учебните материали са включени в пакет „Стандарт“. Включват богато съдържание полезни примерни документи и образци,  подготвени от лектора (на хартиен и електронен носител), както и актуалната нормативна база (тя е предоставена само на диск).

За кого е подходящ курса?
Курсът е подходящ за мениджъри, експерти и специалисти в областта на управлението на човешките ресурси, счетоводители, които се занимават с тази материя, управители на разрастващ се бизнес, както и всички, чиято работа е свързана с управлението на човешките ресурси.Лектор

Програма

14:00
Регистрация на участниците.
14:30
 • Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения.
 • Кои са 20-те основни вътрешни нормативни актове в сферата на управлението на човешките ресурси?
 • Кои от тях липсват в предприятието ни?
16:00 Кратка почивка
16:15
 • Как да разработваме вътрешните нормативни актове?
 • Най-честите грешки на екипа на работодателя.
18:00 – Край на първи ден.
09:30
 • Кога можем да изменяме, допълваме или отменяме вътрешните нормативни актове?
 • Процедури за влизане в сила на вътрешните нормативни актове. Длъжни ли сме да обнародваме вътрешните нормативни актове?
11:00 Кратка почивка
11:15
 • Как работодателя може да създава нови задължения на работниците и служителите. Това води ли до изменение на трудовите договори?
 • Задължения за лоялност към предприятието.
 • Задължения за повишаване на квалификацията.
 • Задължения за опазване и неразпространение на служебна информация.
 • Най-честите грешки на екипа на работодателя.
13:00 Обедна почивка
14:00
 •  Дисциплинарна отговорност при неизпълнение на задълженията.
 • Най-честите грешки на екипа на работодателя.
 • Съдебна практика.
15:30 Кратка почивка
15:45
 • Имуществена отговорност при неизпълнение на задълженията.
 • Най- честите грешки на екипа на работодателя.
 • Съдебна практика.
17:30 Въпроси и дискусия