Резюме:

Обучението е надграждащо обучението за стрес на работното място като задълбочава знанията и практиките, разглежда особеностите на професионалното прегаряне като дава ясни и конкретни примери от грешки в работните процеси, които биха довели до Бърнаут. Разглеждат се и начините на комуникацията с хора, които са в бърнаут. Техниките са лесни и ефективни, а резултатите изумителни!

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Обучението е подходящо за всички служители.

ПРОГРАМА
● Какво представлява синдромът на професионалното изчерпване?
● Стрес и бърнаут – общото и различното.
● Главните причини за възникване на прегаряне в работата.
● Предупредителни признаци и симптоми за настъпването на бърнаут.
● Какво се случва физически в тялото ни?
● Застрашени ли сте от професионално изпепеляване? – тест за самооценка.
● Професията или личността е определяща за изчерпването при работа?
● Как да предотвратим професионалното прегаряне?
● Вие може да победите бърнаут синдрома
● Как да постигнем контакт с лице в бърнаут?
● Как да комуникираме с човек при бърнаут?
● Как различните личности влизат в бърнаут?
● Как да избавим човек от бърнаут?
● Бърнаут синдромът – път към Себе си!
● Как блокираните модели на поведение водят до дистрес и бърнаут
● Примерни сцени

ЛЕКТОРИ: Екип от лектори, сред които лекари, психотерапевти, адвокати, действащи мениджъри, бизнес консултанти и коуч.

АДАПТАЦИЯ: Преди курса участници правят адаптация, с която се избира лектор и програма на практическите упражнения. Адаптацията не е задължително, но силно препоръчителна за да има максимален ефект.

След адаптация се избира се най-подходящият за клиента.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
1-2 дни (от 4 до 12 уч.ч)