Резюме:

Health Days „Дни на здравето“ е отличен инструмент за промотиране на здравето. “Дни на здравето”, чрез игри и разнообразни дейности, повишават осведомеността по конкретни теми относно здравето на хората.
“Да направим здравето преживяване” и да се създаде основа за започването на по-нататъшни действия – това е една от целите, които преследваме с “Дни на здравето”.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Обучението е подходящо за всички служители

ПРОГРАМА
Всеки „Ден на здравето“ включва 3 етапа: теория, практика и специална част.
● Част 1: кратка уводна теоретична част.
● Част 2: основна част с упражнения, тестове и игри.
● Част 3: специална част, която е различни за всяко събитие: може да включва медицински преглед, кръвен тест , изследване на кожата или част от тялото и пр. Дни на здравето може да бъдат разработени на почти всякаква тема дори:

„Ден без алкохол“
„Ден на детската безопасност“
„Ден на сърдечно съдовата система“

Програмите, дейностите, тестовете, упражненията и специализираната част се изготвят след съгласуване с клиента.

За повече информация относно съдържанието на дейностите в “Дни на здравето“ може да предоставим в среща (онлайн/на живо) или телефонен разговор.

“Дни на здравето“ са инвестиция в здравето на служителите, което се отплаща многократно.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 уч.ч.