Резюме:

Статистиката показва голяма честота на различните видове бедствия, засегнали страната ни през последното десетилетие, поради което България е в категорията на териториите, характеризиращи се с особено висока степен на риск в тази сфера.
С оглед зачестилите събития последните години в обучението може да бъде включена темата за антитерористични действия. Ще бъдат разгледани анти и контратерористични действия, характеристика и понятия, тактически формирования в застроен район, действия за защита и др.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Обучението е подходящо за всички служители.

ПРОГРАМА
Обучението запознава участниците с най-често срещаните бедствия и аварии в България, а именно:
● Свлачища
● Наводнения
● Земетресения
● Снегонавявания
● Бури, торнадо, смерч, вихрушка
● Суша
● Градушка
● Заледявания, измръзвания
● Други природни бедствия

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Вариант 1 – 2 уч.ч. – съкратено обучение
Вариант 2 – 4 уч.ч. – пълно обучение