Резюме:

Обучението запознава участниците с това какво е земетресение; какво да правим преди, по време на и след земетресения; какво е необходимо да знаем и как да се подготвим; как да помогнем на себе си и на околните; как да избегнем най-често срещаните грешки, допускани от екипа ни; какво да правим при земетресение в дома и на работното място, каква е практиката по света.
Резултатите от досега проведените обучения показват: хората се чувстват по-спокойни и по-сигурни; винаги преди обучението участниците подхождат пренебрежително на една от първите лекции “Какво трябва да правим ПРЕДИ земетресение”, но впоследствие разбират, че това е една от най-важните лекции.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Обучението е подходящо за всички служители.

ПРОГРАМА
Теория:
● Какво е земетресение?
● Какво да правим преди земетресение?
● Какво да правим по време на земетресение?
● Какво да правим след земетресение?
● Какво е необходимо да знаем и как да се подготвим?
● Как да помогнем на себе си и на околните?
● Как да избегнем най-често срещаните грешки, които допускаме?
● Какво да правим при земетресение в дома и на работното място?
● Каква е практиката по света – нови и стари предпазни мерки.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Вариант 1 – 2 уч.ч. – съкратено обучение
Вариант 2 – 4 уч.ч. – пълно обучение