Резюме:

● Етапи на контролните проверки.
● Действия на работодателя или на определеното от него лице при извършване на проверка от органите на ГИТ.
● Срокове, действия и отговори на предписания.
● Ред и процедури на обжалвания.
● Списък на проверяваните документи.
● Осем случая на сигнали, предизвикващи незабавна проверка.
● Практически насоки;

Продължителност: 1 уч. часа