Лектори:
Иван Нейков
адв. Станислава Стоицева


Резюме:

Всичко за обществените поръчки на едно място.

Остават броени дни до задалжителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП. Ограничено е и времето за подготовка за дигиталния преход.

За да подпомогнем изправянето срещу това предисвикателство, организираме професионален семинар, в който ще бъдат разгледани основните практически въпроси на промените в Закона за обществени поръчки.

Нашите лектори подготвиха практически насоки съгласно измененията в правната уредба като основната цел ще бъде да дадат сигурност на участниците за законосъобразното разходване на публични средства. Темите на нашите лектори обхващат приетите промени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и са насочени предимно към възложителите, но ще са изключително полезни и за изпълнителите поради внедряването на нов вид възлагане и кандидатстване.

Иван Нейков и Адв. Станислава Стоицева ще представят най-важните елементи в процеса на подготовка и възлагането на обществени поръчки по новите правила. Опитът на лекторите по казуси свързани с обществени поръчки гарантира експертният прочит на промените в ЗОП, който ще получите по време на семинара.

test

  


Лектори

Програма

09:30 Откриване на семинара
09:30 Електронни поръчки:

 • Нови правила относно електронното възлагане;
 • Единна система за възлагане на електронни поръчки;
 • Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача;
 • Нови правила за подаване на оферти и заявления за участие;
11:00 Кратка почивка
11:30
 • Промени, свързани с подготовката, и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки;
 • Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции;
 • Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор
 • Промени в работата на комисията, задължения на членовете
 • Протокол от работата на комисията
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка
 • Защита на личните данни при провеждане на обществени
  поръчки
15:30  Въпроси и дискусия