Резюме:

Оказването на адекватна първа долекарска помощ е едно от най-важните неща, които всеки трябва да знае. Буквално за 2 минути може да спасим живот, благодарение на тези знания, и за същите 2 минути може да отнема живот, “благодарение” на липсата им. Не подценявайте важността на обученията по ПДП – това е обучението, което спасява животи! Сред най-големите предимства на курса са:
● Поднася се на разбираем и достъпен език
● Забавен курс, който насърчава участниците за задаване на въпроси и казуси
● Интерактивна практическа част с тренажори, игри, глави и много “играчки”

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Обучението е подходящо за всички служители и членове на техните семейства.

ПРОГРАМА
Теоретична част:
● Рани и наранявания
● Счупвания
● Изгаряния и поражения от електричество
● Затрупване с тежести
● Количествени и качествени промени в съзнанието
● Други видове наранявания и състояния с техните признаци и ПДП

Практическа част:
● оказване на помощ при задавяне, чрез тренажор за задавяне
● сърдечен масаж и изкуствено дишане с учебни манекени – възрастен и бебе
● практическа работа с AED дефибрилатор
● т.нар. „вадене на език“ чрез нагледна демонстрация с помощ на учебна глава
● превръзки и обездвижвания
● вадене на кърлежи и много други

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Вариант 1 – 2 уч.ч. теоретично
Вариант 2 – 4 уч.ч. теория + практика
Вариант 3 – 6 уч.ч. теория + практика + специализирана част