Резюме:

● Нормативни изисквания за теглото на товара и разстоянието на пренасяне за мъже и жени.
● Основни правила при работа.
● Основни характеристики на дейността – особености на товара, работна среда, работен ритъм и индивидуални особености.
● Практически насоки;

Продължителност: 2 уч. часа