Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Колко пъти ви се е случвало да се злоупотребява с договорите, които сами сте написали? А колко пъти сте изпитвали притеснения, че ще ощетите предприятието или служителите при сключването на трудовото правоотношение, заради използвани неработещи клаузи и неподходяща съдебна практика? Ами, всички тези заплетени казуси, в стил параграф 22?… Колко пъти сте съжалявали, че сте допуснали развитие, ощетило интересите ви поради пропуск или не достатъчно опитен екип? …Дребните пропуски в началото обикновено се превръщат в основната пукнатина накрая.
Курсът е BEST SELLER и с право!

ПРОГРАМА
● Предмет на трудовия договор – обхват на предмета на договора
● Видове трудови договори според срока на действие на договора
● Възможности за прилагане на срочните трудови договори
● Трудов договор със срок за изпитване
● Как да направим избор между трудов и граждански договор
● Други важни елементи на трудовия договор
● Изменение на договора. Правна уредба
● Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор
● Особености на втори трудов договор със същия работодател
● Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя
● Правна уредба – разработване, утвърждаване, връчване, изменение
● Често допускани грешки от екипа на работодателя. Съдебна практика
● Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати)
● Правна уредба на документите, свързани с трудовия стаж
● Документи относно здравословното състояние на работника
● Медицински удостоверения при постъпване на работа и др., болничен лист документи относно проверки за употреба на алкохол; документи за употреба на лекарства, които влияят върху работоспособността
● Автобиография – защо е важно за работодателя да има представена автобиография от работника и служителя
● Препоръка при постъпване на работа
● Професионална квалификация – защита на интересите на предприятието
● Правна уредба на задълженията на работника по договора за квалификация Типични грешки на екипа на работодателя
● Най-чести грешки, допускани от екипа на работодателя

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)