Резюме:

● Теоретично представяне на 5-степенен план за справяне със стресорите в работата и личния живот
● Теоретично представяне на: Упражнения за изграждане на собствен план
● Теоретично представяне на: Изграждане на собствен план
● Практически насоки;

Продължителност: 2 уч. Часа