+359886575720 / +359882272125

WORKSHOP по трудово право - разработване на вътрешни нормативни актове

WORKSHOP по трудово право - разработване на вътрешни нормативни актове

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ДРУЖЕСТВОТО) ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Резюме

Адвокатите са категорични: няма по-добра защита и превенция от вътрешната документация на организацията! Колкото и да е добър един юрист, експерт човешки ресурси или адвокат, ако документацията в дружеството не е стабилна, защитата би била много трудна. Но често дори бланката, подготвена от най-добрият адвокат в света не е толкова добра, колкото документите написани и разработени за конкретното дружество. Това е и основната цел на този курс - да научи участниците как сами да разработват вътрешни актове, които да бъдат непоклатими и в услуга и защита на организацията. Курсът се състои от 2 части, основни възможности + практическо разработване на вътрешни актове, през които ще научите:
 • Кои са вътрешните нормативни актове, които дават възможности на работодателя да създаде собствена уведба на тридови отношения.
 • Как да разработваме и да валидираме вътрешните актове.
 • Какви процедури трябва да бъдат спазени за да влязат в сила.
 • Как да използваме вътрешните актове.
 • Практическо приложение и практическо разработване на вътрешни актове.
  Това обучение е създадено по идея на участниците от последното ни провеждане на нашият BEST SELLER по трудово право: Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение", който се проведе на 20-22 януари 2016 г. в гр. София. 
Ценови пакети:
Включва:  Икономичен Стандар... Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител - да да
Обяд на тристепенно меню - да да
Запазено място на предните редове в залата - - да
Индивидуална консултация (след обучението) - - да
 Цена на пакета:  180 лв.  240 лв.  300 лв.
 Втори участник: 120 лв.  180 лв.  240 лв. 

Лектори

Място

София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците.
  09:30 Откриване на семинара
  09:30
  • Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения.
  • Как да разработваме вътрешните нормативни актове?
  11:00 Кафе-пауза
  11:30
  • Процедури за влизане в сила на вътрешните нормативни актове.
  • Длъжни ли сме да обнародваме вътрешните нормативни актове?
  • Как работодателя може да създава нови задължения на работниците и служителите. Това води ли до изменение на трудовите договори?
  13:00 Обедна почивка
  14:00
  • Кога можем да изменяме, допълваме или отменяме вътрешните нормативни актове.
  • Практическо разработване, изменение или допълване на Правилник за вътрешния трудов ред.
  • Практическо разработване на „щатно разписание”.
  • Практическо разработване на „длъжностна характеристика”.
  15:30 Кафе-пауза
  16:00
  • Практическо разработване на „Вътрешни правила за атестиране на персонала”.
  • Най-честите грешки на екипа на работодателя.
  17:30 Въпроси и дискусия.

Контакти