+359886575720 / +359882272125

WORKSHOP: Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение - Best Seller!

WORKSHOP: Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение - Best Seller!

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ В рамките на САМО 2 ДНИ ще актуализираме знанията си, ще сключим най-успешния трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, а накрая ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им. Заповядайте на този интензивен онлайн курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с промените в Кодекса на труда, добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси. ПРОГРАМА ● Видове трудови договори според срока на действие на договора ● Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори ● Изменение на договора. Правна уредба ● Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор Особености на втори трудов договор със същия работодател ● Често допускани грешки от екипа на работодателя.Съдебна практика ● Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати) ● Правна уредба на документите, свързани с трудовия стаж ● Професионална квалификация – защита на интересите на предприятието ● Правна уредба на задълженията на работника по договора за квалификация ● Права и задължения на работодателя и на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение ● Нормативна уредба на съкращението на щата и намаляване на обема на работата. Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи ● Позиция на работодателя при обжалване на заповед за съкращаване в щата ● Прекратяване на трудов договор сключен със срок за изпитване ● Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни; поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата; когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа; поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях; поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор ● Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник ● Закрила на работника при прекратяване на трудовото правоотношение ● Преодоляване на закрилите при прекратяване на трудовото правоотношение ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (12-16 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер