+359886575720 / +359882272125

Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – съдебна практика и практически насоки

Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – съдебна практика и практически насоки

Резюме

В рамките на практическото ни обучение, заедно с нашата лекторка – съдия Весела Павлова, ще дискутирме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН). Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления. Основни цели на обучението:
 • Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
 • Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
 • Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.
За кого е подходящо обучението:
 • Ръководители и служители на административно-наказващи органи;
 • Актосъставители и всички служители, със задължения по прилагането на ЗАНН;
Стандартна цена:
135 лв. за първи участник
98 лв. за втори и всеки следващ участник
 
Цената включва:
Такса обучение, персонални учебни материали, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд, удостоверение и ползване на паркинг и интернет в хотела
Начин на плащане:
По банков път в полза на Академия Респонса - по предварително издадена от нас проформа-фактура.
Материали:
Всеки участник получава персонални материали на хартиен и електронен носител
Допълнителна информация:
 • Самостоятелна стая със закуска – 80 лв.
 • Двойна стая със закуска – 100 лв.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 09:00 - Регистрация на участниците.
  • 09:30
   • - Общи положения на административно-наказателното производство.
   • - Производство по установяване на административни нарушения.
   • - Образуване на административно-наказателното производство.
   • - Съставяне на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ - реквизити.
   • - Актосъставители.
   • - Пороци на АУАН, водещи до незаконосъобразност на наказателното постановление.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
   • - Производство по налагане на административни наказания.
   • - Административно-наказващи органи – компетентност. Правомощия.
   • - Издаване на наказателно постановление /НП/ - реквизити.
   • - Маловажен случай – специфики.
   • - Нарушения в производството, водещи до незаконосъобразност на НП.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
   • - Съдебен контрол върху наказателните постановления.
   • - Производство пред районните съдилища.
   • - Подсъдност на делата, предмет, страни.
   • - Правомощия на районните съдилища по делата от административно-наказателен характер.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
   • - Производство пред касационната инстанция.
   • - Основания за касационна проверка, страни, предмет.
   • - Правомощия на касационната инстанция.
   • - Възобновяване на административно-наказателното производство.
  • 17:00 - Въпроси, мнения, обратна връзка.
  • 17:30 - Раздаване на сертификати.

Контакти