+359886575720 / +359882272125

Защита на лични данни; Достъп до обществена информация; Задължения срещу пране на пари; Закон за обществените поръчки

Защита на лични данни; Достъп до обществена информация; Задължения срещу пране на пари; Закон за обществените поръчки

Акредитиран по МОН: Интензивен специализиран курс за учебни и детски заведения

Резюме

Обучението е акредитирано по МОН и дава 1 кредит.  Курса е интензивен и специализиран за учебни и детски заведения! Множеството динамични промени в законодателството ни изостри нуждата от актуализацията на знанията ни сферата на правото, особено в бюджетните организации. Въпросите се увеличават, грешките зачестяват и новите ангажименти на бюджетните организации непрекъснато растат. Направихме този курс, именно, за да синтезираме най-важното от последните изменения и да дадем яснота кога, какво и как може и трябва да правим. Акценти в обучението:
 • ЗАЩИТАТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - Нови задължения на директорите на учебни и детски заведения
 • ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Задължения и забрани относно предоставяне.
 • Задължения и мерки срещу ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ.
 • ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - основни практически въпроси по прилагането му. 
Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси. Обученията са с практическа приложимост. Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас! ВАЖНО:
 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Участниците получават 2 бр. удостоверения - 1 обикновенно и 1 акредитирано по МОН (след положен изпит)
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.
Ценови пакети:
Включва:  Икономичен Стандартен Best Seller  Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Такса за участие  180 лв.  220 лв. Изчерпани
 Цена за втори участник до 31.03.2019 г.   150 лв.  180 лв.  -

Обучението е акредитирано по МОН и дава 1 кредит на участниците!
ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците
  09:30 Откриване на семинара  ДЕН ПЪРВИ
  09:30 НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯОТНОСНО ЗАЩИТАТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
  •     Нови изисквания, съгласно изменения Закон за защита на личните данни;
  •     Какво задължително трябва да направи учебното заведение като администратор на лични данни;
  •     Длъжностно лице по защита на данните – задължения и условия за назначаване на ДЛЗД;
  •     Годишен план за работа по защита на личните данни;
  11:00 Кафе - пауза
  11:30
  •     Задължения относно видеонаблюдението - законосъобразност и документация;
  •     Задължения за защита на личните данни на работното място;
  •     Как да коригираме Етичните кодекси в учебните и детските заведения в съответствие със защитата на личните данни.
  •     Какви документи трябва да имаме.
  13:00 Обедна почивка
  14:00 ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА  ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.
  •     Учебното и детското заведение – задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация
  •     ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
  •     Процедури и документация за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на документи.
  •     Разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация, какви са сроковете.
  •     Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация
  •     Кога може да се откаже достъп до обществена информация?
  15:30 Кафе-пауза
  15:45 НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
  •     Кога учебното  и детското заведение  е задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  •     Що е „изпиране на пари“ – възможни хипотези.
  •     Задължение за извършване на оценка на риска.
  •     Задължение за докладване на компетентните органи.
  •     Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.
  •     Отговорност и санкции при неизпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  •     Видове срокове съгласно Закона и Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари.
  17:00 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации Край на първи ден
 • Ден 2
  09:30 Основни практически въпроси по прилагане на промените в ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки
  •     Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции
  •     Промени, свързани с подготовката, и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки;
  •     Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор
  11:00 Кафе - пауза
  11:30
  •     Трети лица и подизпълнители;
  •     Нови правила за подаване на оферти и заявления за участие;
  •     Комисия за провеждане на процедурата и правила за нейната работа;
  •     Промени в правилата за сключване и изменение на договор за обществена поръчка;
  •     Нови административнонаказателни състави;
  13:00 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации Закриване на семинара.

Контакти