+359886575720 / +359882272125

Защита на личните данни – документация, процедури, одити, права и задължения - Best Seller!

Защита на личните данни – документация, процедури, одити, права и задължения - Best Seller!

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ След влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 правилата за защита на личните данни се промениха. Промените в законодателството налагат нужда от обновяване на знанията, документацията и практиките. Въпросителните се множат, допускането на грешки също. Примери, насоки и прозрачност, какво и как трябва да направим и какво и как да не допускаме. Курса е разделен на 2 части: теоретична и практическа. В теоретичната част обръщаме внимание на правната уредба, правата и задължения на администраторите на лични данни. В практическата част се набляга на практиката: задачи на ДЛЗЛД (Длъжностното лице по защита на личните данни) или отговорника по защита на данни; одити на регистри, технически одити, документация и работа с нея, обучения и инструктажи на екипа и др. Всички въпроси с конкретни отговори, синтезирани в ясна информация за Вас и най- важното от: ● Регламент (ЕС) 2016/679; ● Закона за защита на личните данни; ● Практика на Комисия за защита на личните данни; ● Добра практика, събрана от казусите през последната 1 година ПРОГРАМА ● Нови задължения относно защитата на личните данни ● Правна уредба относно защитата на лични данни ● Права и задължения на администраторите и на обработващите на лични данни ● Права на субектите на лични данни ● Практически стъпки за въвеждане на изискванията по Регламент 2016/679 ● Важни промени във фирмената документация ● Принципи на защита ● Практически насоки и интересни казуси от съдебната практика ● ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ ● Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности ● ГОДИШЕН ПЛАН за работа на ДЛЗЛД / отговорника по ЗЛД ● Документация – правила, процедури, искания и заявления ● Примерни образци и готови документи ● Регистри – стандартни и нови, въведени от Регламент 2016/679 ● Одитиране на дейността по защита на личните данни ● ГОТОВИ ЧЕК-ЛИСТОВЕ ● Одит на регистри ● Упражнения ● Как да избегнем най-често допусканите грешки. Съдебна практика ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти