+359886575720 / +359882272125

Защита на личните данни – права и задължения. Практическа работа на длъжностно лице по ЗЛД, фирмена документация и одити.

Защита на личните данни – права и задължения. Практическа работа на длъжностно лице по ЗЛД, фирмена документация и одити.

Резюме

Интензивно практическо обучение с нови насоки! Новите правила съгласно Закона за защита на лични данни са в сила. Промените в законодателството налагат нужда от обновяване на знанията, документацията и практиките. Въпросителните се множат, допускането на грешки също. Примери, насоки и прозрачност, какво и как трябва да направим и какво и как да не допускаме. Всички въпроси с ясни отговори синтезирани в ясна информация за Вас и най-важното от:
 • Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Закона за защита на личните данни;
 • практиката на Комисия за защита на личните данни;
 • добра практика, събрана от казусите през последната 1 година
АКЦЕНТИ:
 • Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни;
 • Важни моменти в нормативната уредба и практиката;
 • Практически стъпки за въвеждане на изискванията;
 • Практически стъпки при изготвяне на документацията;
 • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности, изисквания. 
 • Годишен план за работа на длъжностно лице по ЗЛД/отговорника по ЗЛД;
 • Регистри – стандартни и нови, въведени от Регламент (ЕС) 2016/679; одитиране, изисквания и др. 
 • Права на субектите на лични данни – практически насоки;
 • Интересни казуси от последната 1 година;
ЦЕЛЕВА ГРУПА
 • управители и собственици на организации;
 • длъжностни лица по защита на лични данни;
 • отговорници по защита на лични данни;
 • експерти „Човешки ресурси“
 • др.
ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.
 

 

Лектори

Място

Програма

 • Ден 1
  09:30 Откриване на семинара
  09:30 Правен модул НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
  • Правна уредба относно защитата на лични данни
  • Права и задължения на администраторите и на обработващите на лични данни.
  • Права на субектите на лични данни
  11:00 Кратка почивка
  11:30 Правен модул 
  • Практически стъпки за въвеждане на изискванията по Регламент 2016/679;
  • Важни промени във фирмената документация
  • Принципи на защита.
  • Практически насоки и интересни казуси от съдебната практика
  13:00 Обедна почивка
  14:00 Практически модул 
  • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности.
  • ГОДИШЕН ПЛАН за работа на ДЛЗЛД/отговорника по ЗЛД
  • Документация – правила, процедури, искания и заявления –
  • Примерни образци и готови документи
  15:00 Кратка почивка
  15:30 Практически модул
  • Регистри – стандартни и нови, въведени от Регламент 2016/679;
  • Одитиране на дейността по защита на личните данни.
  • ГОТОВИ ЧЕК-ЛИСТОВЕ
  • Одит на регистри
  • Упражнения
  17:00   Дискусия и въпроси

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер