+359886575720 / +359882272125

Застраховане за риск трудова злополука

Застраховане за риск трудова злополука

Резюме

● Определение за трудова злополука. Видове трудови злополуки. Трудови злополуки, подлежащи на задължително застраховане и обезщетение за застрахователен риск. ● Нормативна база, свързана с изискванията за задължително застраховане за риск „трудова злополука” ● Документ, определящ икономическите дейности, подлежащи на задължително застраховане за риск „ТЗ” за съответната календарна година. ● Практически насоки за начина на документиране, в случай на изискване за задължително застраховане за риск „ТЗ” през календарната година. Продължителност: 1 уч. часа

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер