+359886575720 / +359882272125

ЗБУТ 3в1: Фактори на работна среда, физиологични режими на труд и почивка и ергономия на работното място при работа от вкъщи.

ЗБУТ 3в1: Фактори на работна среда, физиологични режими на труд и почивка и ергономия на работното място при работа от вкъщи.

Специализиран уебинар по здраве и безопасност в извънредно положение

Резюме


Онлайн обучението ще се проведе на 09.04.2020 г. от 13:30 ч. до 16:30 ч. Всички, заявили участие ще получат линк в 13:15, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.
Част от темите, които ще бъдат дискутирани:
  1. ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ: Видове фактори на работната среда във Вашия дом; Рискове, обусловени от отделните фактори; Нормативни изисквания; Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда при дистанционна форма на полагане на труд;
  2. ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА – „HOME OFFICE”: Влияние на трудовата дейност върху функциите на организма; Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка; Правила, приложими и при работа от вкъщи;
  3. ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО У ДОМА - Изисквания към работната мебел – ергономични критерии и съвети при обособяването на такова в домашни условия; Причини за оплакванията; Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;

По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.
Такса за участие: 60 лв. крайна цена за 1 участник
Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.

Лектори

Място

ОНЛАЙН - УЕБИНАР

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер