+359886575720 / +359882272125

ЗОП 2021/22 г - обнародвани промени, нови задължения и функции на ЦАИС ЕОП, практическо прилагане и нови задължения.

ЗОП 2021/22 г - обнародвани промени, нови задължения и функции на ЦАИС ЕОП, практическо прилагане и нови задължения.

Специализирано практическо обучение.

Резюме

Интензивно комбинирано практическо обучение на тема промените в Закона за обществените поръчки от 2021г. и новостите в Закона за мерките срещу изпиране на пари.  Всичко за обществените поръчки на едно място. Как ще възлагаме обществените поръчки от 01 януари 2022 г. Според обявената информация, с измененията се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки. Така например, разширява се обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор. С електронното възлагане и работата на ЦАИС ЕОП са свързани и редица други промени - след изменения и допълнения в чл. 39а!! За да подпомогнем изправянето срещу това предизвикателство, организираме професионален семинар, в който ще бъдат разгледани основните практически въпроси на промените в Закона за обществени поръчки. Нашите лектори подготвиха практически насоки съгласно измененията в правната уредба като основната цел ще бъде да дадат сигурност на участниците за законосъобразното разходване на публични средства. Темите на нашите лектори обхващат приетите промени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) от 2022 г. и са насочени предимно към възложителите, но ще са изключително полезни и за изпълнителите поради внедряването на нов вид възлагане и кандидатстване. Адв. Станислава Стоицева ще представят най-важните елементи в процеса на подготовка и възлагането на обществени поръчки по новите правила. Опитът на лекторите по казуси свързани с обществени поръчки гарантира експертният прочит на промените в ЗОП, който ще получите по време на семинара.
ГАРАНЦИЯ “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 180 лв. с ДДС
Втори и следващ участник: 150 лв. с вкл. ДДС Допълнителни услуги:
 • Комплект материали на хартиен и ел. носител, тефтер, химикал и торбичка – 30 лв. с вкл. ДДС
 • Индивидуална консултация с лектора – 60 лв. с вкл. ДДС

Защо да участвате?
 • Ще се запознаете с последните изменения и допълнения в ЗОП;
 • Ще спестите време и усилия за подготовката на документацията за обществени поръчки;
 • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности и санкции;

 • РЕГИСТРАЦИЯ
За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.

Лектори

Място

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците 09:30 Откриване на обучението Електронни поръчки:
  • Нови правила относно електронното възлагане.
  • Единна система за възлагане на електронни поръчки.
  • Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача.
  • Нови правила за подаване на оферти и заявления за участие.
  11:00 – 11:30 Кафе – пауза
  • Промени, свързани с подготовката, и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки.
  • Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции.
  • Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор.
  • Промени в работата на комисията, задължения на членовете.
  • Протокол от работата на комисията
  13:00 – 14:00 Обедна почивка
  • Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка.
  • Защита на личните данни при провеждане на обществени поръчки.
  14:45 - 15:15 Кафе – пауза Практически насоки с работа с платформата ЦАИС ЕОП – Възложители и участници
  • Обявяване на електронни обществени поръчки.
  • Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП.
  • Оферти.
  • Възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП.
  16:30 Край на лекционната част
  • Често задавани въпроси, дискусия.
  •  Индивидуални консултации (за Бизнес пакет).
  17:00 Закриване на обучението    

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер