+359886575720 / +359882272125

20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси

20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Курсът е изцяло практически и слага акцент върху вътрешната нормативна уредба на предприятието, както и трудовите задължения и дисциплинарна и имуществена отговорност, която според г-н Нейков поставя основата за рационално и компетентно управление на човешките ресурси. В многообразието от вътрешни нормативни актове в практиката на предприятията, ние ще насочим вниманието Ви към най-важните от тях, с помощта на които ще си осигурите сигурност, стабилност и предвидимост в управлението на персонала. С помощта на множество казуси и примери от практиката ще добиете реални знания за това как да създавате, променяте и работите с най-важните нормативни актове, като акцентът ще бъде върху отношенията работодател – работник, при които винаги има много въпросителни и деликатни моменти. ПРОГРАМА ● Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения ● Кои са 20-те основни вътрешни нормативни актове в сферата на управлението на човешките ресурси? ● Кои от тях липсват в предприятието ни? ● Как да разработваме вътрешните нормативни актове? ● Кога можем да изменяме, допълваме или отменяме вътрешните нормативни актове? ● Процедури за влизане в сила на вътрешните нормативни актове. Длъжни ли сме да обнародваме вътрешните нормативни актове? ● Как работодателя може да създава нови задължения на работниците и служителите. Това води ли до изменение на трудовите договори? ● Задължения за лоялност към предприятието ● Задължения за повишаване на квалификацията ● Задължения за опазване и неразпространение на служебна информация ● Дисциплинарна отговорност при неизпълнение на задълженията ● Имуществена отговорност при неизпълнение на задълженията ● Най- честите грешки на екипа на работодателя ● Съдебна практика ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер