+359886575720 / +359882272125

Вътрешно - фирмени обучения

Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) - права, задължения и практическо прилагане

10-12-2022 г.

Закон за обществените поръчки (ЗОП) - права, задължения и практическо прилагане. (Специализиран за бюджет и организации и др.) - Best Seller!

Административно наказателно производство по Закона за здравното осигуряване. Съдебен контрол (Специализирано обучение за НЗОК)

Специфики на административно наказателното производство по Закона за здравето. Съдебен контрол върху наказателни постановления, издавани по реда на закона за здравето (Специализиран за РЗИ)

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и административно наказание. Процедури по налагането на санкции (Специализиран за административнонаказващи органи) - Best Seller!

Извънреден инструктаж и превантивни мерки срещу COVID-19 Best Seller!

Протоколи за действие при ситуации, свързани с COVID-19 - Best Seller

Здраве и безопасност при връщане на работа

Топ 10 на опасностите вкъщи

Безопасност при работа от вкъщи – фактори на работна среда. Ергономия на работното място, физиологичен режим на труд и почивка - Best Seller!

Процедури и дейности при организацията по ЗБУТ в извънредно положение

Извънреден инструктаж и превантивни мерки срещу COVID-19 - Best Seller!

Електромагнитни полета

Работни места за всички възрасти – застаряваща работна сила

Управление на стреса – изграждане на устойчивост - Best Seller!

Знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа