+359886575720 / +359882272125

20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси. Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност.

20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси. Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност.

 • Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения.
 • Технология на разработване на вътрешните нормативни актове.
 • Процедури за влизане в сила и за изменения на вътрешните нормативни актове.
 • Възможности на работодателя за създаване на нови задължения на работниците и служителите.
 • Трудови задължения
 • Дисциплинарна и имуществена отговорност при неизпълнението им.
 • Задължения за лоялност.
 • Задължения за повишаване на квалификацията.
 • Задължения за опазване и неразпространение на служебна информация.

Резюме

Защо да участвате? Компетентното управление на човешките ресурси на предприятието, базирано на знание и опит е едно от основните предизвикателства пред мениджърите в новите социално-икономически условия. Именно това е и основният фокус на практическия курс с лектор г-н Иван Нейков. Какво ще съдържа курсът? Tренинг курсът е изцяло практически и слага акцент върху вътрешната нормативна уредба на предприятието, както и трудовите задължения и дисциплинарна и имуществена отговорност, която според г-н Нейков поставя основата за рационално и компетентно управление на човешките ресурси. В многообразието от вътрешни нормативни актове в практиката на предприятията, ние ще насочим вниманието Ви към най-важните от тях, с помощта на които ще си осигурите сигурност, стабилност и предвидимост в управлението на персонала. С помощта на множество казуси и примери от практиката ще добиете реални знания за това как да създавате, променяте и работите с най-важните нормативни актове, като акцентът ще бъде върху отношенията работодател – работник, при които винаги има много въпросителни и деликатни моменти. Във втората част ще разгледаме всичко около трудовите задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност. Ще се запознаете с конкретни техники за изготвяне и промяна на нормативни актове, с които защитавате в максимална степен интереса на работодателя в следните области:
 • Нови задължения на работниците
 • Дисциплинарна и имуществена отговорност
 • Опазване на служебна информация и служебна тайна
 • Задължения на работника за повишаване на квалификацията
 • Лоялност и защита интереса на предприятието от страна на работника
Какво ще получите допълнително? В рамките на курса предвиждаме широки възможности за персонални консултации и въпроси към лектора на обучението. По този начин получавате експертния коментар на г-н Иван Нейков относно казусите от практиката на Вашата организация! Какво включват учебните материали? Учебните материали са предоставени както на хартиен, така и на електронен носител. Включват богато съдържание полезни примерни документи и образци,  подготвени от лектора. За кого е подходящ курса? Курсът е подходящ за мениджъри и експерти в областта на управлението на човешките ресурси, счетоводители, които се занимават с тази материя, управители на разрастващ се бизнес, както и всички, чиято работа е свързана с управлението на човешките ресурси.

!!! Местата са ограничени !!! Моля, не превеждайте пари без да сте получили официално потвърждение с проформа-фактура !!!

Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен и хартиен носител - да да
Обяд да да
Комфортни места на предните редове да
Ваучер за лична консултация с лектора след обучението да
Цена 228 лв.  285 лв. 360 лв.
Втори участник  180 лв.  240 лв.  285 лв.
 Цените са крайни, с вкл. ДДС
...
Вижте още: 26.11.2015 - Работно време, почивки & работа от разстояние. Новите промени в Кодекса на труда. 11.12.2015 - Прекратяване на трудовото правоотношение – добри практики и най-често допусканите грешки. 20-22.01.2016 - „Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор + Workshop”

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  9:00 Регистрация на участниците.
  9:30
  • Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения.
  • Кои са 20-те основни вътрешни нормативни актове в сферата на управлението на човешките ресурси?
  • Кои от тях липсват в предприятието ни?
  • Как да разработваме вътрешните нормативни актове?
  • Най-честите грешки на екипа на работодателя.
  11:00 Кафе-пауза.
  11:30
  • Кога можем да изменяме, допълваме или отменяме вътрешните нормативни актове?
  • Процедури за влизане в сила на вътрешните нормативни актове. Длъжни ли сме да обнародваме вътрешните нормативни актове?
  13:00 Обедна почивка
  14:00
  • Как работодателя може да създава нови задължения на работниците и служителите. Това води ли до изменение на трудовите договори?
  • Задължения за лоялност към предприятието.
  • Задължения за повишаване на квалификацията.
  • Задължения за опазване и неразпространение на служебна информация.
  • Най-честите грешки на екипа на работодателя.
  15:30 Кафе-пауза
  16:00
  • Последици от дисциплинарните наказания.
  • Вътрешни актове на работодателя относно трудовата дисциплина.
  • Обхват на имуществената отговорност.
  • Имуществена отговорност на служителите и работниците.
  • Имуществена отговорност на ръководителите.
  • Изключване на имуществената отговорност.
  • Ограничена имуществена отговорност.
  • Най-честите грешки на екипа на работодателя.
  17:30 Дискусия и въпроси. Край на първи ден.
 • Ден 2
  9:30
  • Основания, размер, ред за налагане, срокове.
  • Пълна имуществена отговорност.
  • Типични грешки на екипа на работодателя. Съдебна практика.
  11:00 Кафе-пауза.
  11:30
  •  Принципи на стопанисване на имуществото на предприятието.
  •  Документация на работодателя при налагане на имуществена отговорност на служителите и работниците.
  •  Как да избегнем най-често допусканите грешки.
  13:00 Закриване на обучението. Раздаване на сертификати.
  13:30 Индивидуални консултации

Контакти