+359886575720 / +359882272125

20 вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси.

20 вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси.

Резюме

Защо да участвате? Компетентното управление на човешките ресурси на предприятието, базирано на знание и опит е едно от основните предизвикателства пред мениджърите в новите социално-икономически условия. Именно това е и основният фокус на практическия курс с лектор г-н Иван Нейков. Какво ще съдържа курсът? Tренинг курсът е изцяло практически и слага акцент върху вътрешната нормативна уредба на предприятието, както и трудовите задължения и дисциплинарна и имуществена отговорност, която според г-н Нейков поставя основата за рационално и компетентно управление на човешките ресурси. В многообразието от вътрешни нормативни актове в практиката на предприятията, ние ще насочим вниманието Ви към най-важните от тях, с помощта на които ще си осигурите сигурност, стабилност и предвидимост в управлението на персонала. С помощта на множество казуси и примери от практиката ще добиете реални знания за това как да създавате, променяте и работите с най-важните нормативни актове, като акцентът ще бъде върху отношенията работодател – работник, при които винаги има много въпросителни и деликатни моменти. Във втората част ще разгледаме всичко около трудовите задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност. Акценти:
 • Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения;
 • Технология на разработване на вътрешните нормативни актове;
 • Процедури за влизане в сила и за изменения на вътрешните нормативни актове;
 • Дисциплинарна и имуществена отговорност;
 • Опазване на служебна информация и служебна тайна;
 • Задължения на работника за повишаване на квалификацията;
 • Лоялност и защита интереса на предприятието от страна на работника.
Какво ще получите допълнително? В рамките на курса предвиждаме широки възможности за персонални консултации и въпроси към лектора на обучението. По този начин получавате експертния коментар на г-н Иван Нейков относно казусите от практиката на Вашата организация! Какво включват учебните материали? Учебните материали са предоставени както на хартиен, така и на електронен носител. Включват богато съдържание полезни примерни документи и образци,  подготвени от лектора. За кого е подходящ курса? Курсът е подходящ за мениджъри и експерти в областта на управлението на човешките ресурси, счетоводители, които се занимават с тази материя, управители на разрастващ се бизнес, както и всички, чиято работа е свързана с управлението на човешките ресурси.
Редовна цена: 150 лв. с вкл. 20 % ДДС Втори и следващ участник - 120 лв. с вкл. 20 % ДДС

Лектори

Място

София

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Програма

 • Ден 1
  13:00 Регистрация на участниците. 13:10 
  • Нови задължения на работниците;
  • Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения;
  • Дисциплинарна и имуществена отговорност;
  14:00-14:15 Кратка почивка
  • Опазване на служебна информация и служебна тайна;
  • Технология на разработване на вътрешните нормативни актове;
  • Задължения на работника за повишаване на квалификацията;
  15:15-15:30 Кратка почивка
  • Процедури за влизане в сила и за изменения на вътрешните нормативни актове;
  • Задължения за опазване и неразпространение на служебна информация;
  • Лоялност и защита интереса на предприятието от страна на работника;
  16:30 Дискусия и въпроси

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер