+359886575720 / +359882272125

7 неизползвани възможности за прекратяване на трудовото правоотношение

7 неизползвани възможности за прекратяване на трудовото правоотношение

Резюме

Работодателят не желае да получава повече труда, които работника му предоставя. Какво ни предстои в процеса на прекратяване на трудовите правоотношения и какви са възможностите за действие на работодателя? Към отговора на тези въпроси е насочен практическият семинар с лектор г-н Иван Нейков, по време на който ще се запознаете с неизползваните възможности за прекратяване на трудови отношения, заложени в Кодекса на труда. Специално внимание от страна на г-н Нейков ще бъде обърнато на най-важните 7 начина за прекратяване на трудовите отношения между работодател и работник. След края на обучението ще разполагате с изчерпателна информация и експертен коментар на всички възможности за прекратяване на трудови договори. Подготвените от нас учебни материали ще Ви позволят лесно и удобно да прилагате усвоеното по време на семинара в практиката на Вашата организация. Присъствайки на семинарите на Академия Респонса в областта на трудовото право, Вие си осигурявате сигурност и предвидимост в управлението на човешките ресурси на Вашата организация. Благодарим за Вашия избор!
Ранно записване: 264 лв.
Стандартна цена: 312 лв.
Цените са крайни.
Цената включва:
Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд, удостоверение и използване на паркинг и интернет в хотела.
Начин на плащане:
По банков път в полза на Академия Респонса - по предварително издадена от нас проформа-фактура.
Материали:
Всеки участник ще получи персонални материали на хартиен и електронен носител.
Допълнителна информация: Участниците в семинара ползват паркинг и интернет в общите части на хотела без доплащане.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  9:00 - Регистрация на участниците.
  • 09:30
  • Права и задължения на работодателя и на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение.
  • Нормативна уредба на съкращението на щата и намаляване на обема на работата: А) външна нормативна уредба; Б) вътрешна нормативна уредба.
  • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Позиция на работодателя при обжалване на заповед за съкращаване в щата.
  • Прекратяване на трудов договор сключен със срок за изпитване.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
  • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Закрила на работника при прекратяване на трудовото правоотношение.
  • Преодоляване на закрилите при прекратяване на трудовото правоотношение.
  • Най-честите грешки на екипа на работодателя при прекратяване на трудовите правоотношения.
  • 17:30 - Дискусия. Закриване на обучението

Контакти