+359886575720 / +359882272125

Атестиране и оценка на труда. Формиране на работната заплата

Атестиране и оценка на труда. Формиране на работната заплата

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Ще бъдат разгледани въпроси, свързани с различните системи за атестиране на персонала, както и различни начини за формирането на работната заплата. ПРОГРАМА ● Управление на човешки ресурси – същност и ефект ● Изисквания за заемане на длъжности ”мениджър”, „експерт” и „специалист” по управление на човешки ресурси / човешки капитал” ● Изготвяне на вътрешни нормативни актове в сферата на управление на човешките ресурси ● Изготвяне на щатно разписание ● Изготвяне на длъжностни характеристики ● Изготвяне на вътрешнофирмени стандарти в сферата на управление на човешките ресурси ● Служебно досие – създаване , съдържание и одит ● Документация по сключването на трудовите договори ● Документация по време на изпълнението трудовите договори ● Документация при прекратяване на трудовите договори ● Изготвяне на характеристика за професионални качества на работника и за резултати от трудовата му дейност ● Изготвяне на препоръка при кандидатстване за работа ● Отговорности на длъжностните лица при издаване на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовите договори ● Най-чести грешки, допускани от екипа на работодателя ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти