+359886575720 / +359882272125

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Една от основните отговорности на мениджмънта е постигането на организационните цели чрез оптимизиране на работните процеси. Най-важната част за осъществяване на това е правилното целеполагане и мониторинг на отговорностите. ПРОГРАМА ● Целеполагането като инструмент на управление ● Целеполагането като дългосрочна задача ● Как да задържим ангажираността на служителите, използвайки целеполагането? ● Правилна комуникация при използване на целеполагане ● Кратка, практическа ролева игра ● Какво да направим ние като мениджъри, за да делегираме правилно задачи? ● Различни начини за поставяне на задачи. Добри практики ● Проследяване изпълнението на поставените задачи. Подходи и грешки ● Резултати и обратна връзка - ефективно използване ● Ежедневните задачи като част от основната стратегия и цел ● Кой вид мониторинг е най-подходящ за нас? ● Защо е необходимо да правим самоанализ и самооценка на нас като мениджъри? ● Правилно комуникиране и ангажираност на служителите ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер