+359886575720 / +359882272125

Действия на работодателя преди и след проверки от страна на контролните органи

Действия на работодателя преди и след проверки от страна на контролните органи

Резюме

● Етапи на контролните проверки. ● Действия на работодателя или на определеното от него лице при извършване на проверка от органите на ГИТ. ● Срокове, действия и отговори на предписания. ● Ред и процедури на обжалвания. ● Списък на проверяваните документи. ● Осем случая на сигнали, предизвикващи незабавна проверка. ● Практически насоки; Продължителност: 1 уч. часа

Лектори

Място

Контакти