+359886575720 / +359882272125

Действия при бедствия и аварии

Действия при бедствия и аварии

Резюме

Статистиката показва голяма честота на различните видове бедствия, засегнали страната ни през последното десетилетие, поради което България е в категорията на териториите, характеризиращи се с особено висока степен на риск в тази сфера. С оглед зачестилите събития последните години в обучението може да бъде включена темата за антитерористични действия. Ще бъдат разгледани анти и контратерористични действия, характеристика и понятия, тактически формирования в застроен район, действия за защита и др. ЦЕЛЕВА ГРУПА Обучението е подходящо за всички служители. ПРОГРАМА Обучението запознава участниците с най-често срещаните бедствия и аварии в България, а именно: ● Свлачища ● Наводнения ● Земетресения ● Снегонавявания ● Бури, торнадо, смерч, вихрушка ● Суша ● Градушка ● Заледявания, измръзвания ● Други природни бедствия ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Вариант 1 – 2 уч.ч. – съкратено обучение Вариант 2 – 4 уч.ч. – пълно обучение

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер