+359886575720 / +359882272125

Действия при БЕДСТВИЯ и АВАРИИ + действия при земетресения

Действия при БЕДСТВИЯ и АВАРИИ + действия при земетресения

Свлачища * Наводнения * Земетресения * Снегонавявания * Бури, торнадо, смерч, вихрушки * Суша * Градушка * Заледявания, измръзвания

Резюме

В обучението ще бъдат разгледани най-често срещаните бедствия и аварии  в България, а именно:
 • Свлачища
 • Наводнения
 • Земетресения
 • Снегонавявания
 • Бури, торнадо, смерч, вихрушка
 • Суша
 • Градушка
 • Заледявания, измръзвания
 • Други природни бедствия
Статистиката показва голяма честота на различните видове бедствия, засегнали страната ни през последното десетилетие, поради което България е в категорията на териториите, характеризиращи се с особено висока степен на риск в тази сфера. Акцентът ще бъде поставен върху земетресенията, тъй като това бедствие хората посочват като "най-опасно", "най-страшно", според проучване на Български институт по здравословни и безопасни условия на труд. Ще бъдат обсъдени и последните промени в Закона за защита при бедствия обнародвани през 2016 г. Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
  ГАРАНЦИЯ 
  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!
Ценови пакети: Стандарт
     
Участие в целия курс да
Консултации и въпроси към лектора да
Удостоверение за преминат курс да
Кафе-паузи да
Wi-Fi интернет да
Индивидуален мини-материал на хартиен и електронен носител да
.
 Цена за участие в курса:  .  60 лв.
.      
РАННО ЗАПИСВАНЕ до 20.12.2016 г.   48 лв.
Всички посочени цени са с вкл. 20% ДДС
За да се регистрирате, изберете количество от съответния пакет и след това бутон РЕГИСТРАЦИЯ. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите веднага потвърдителен имейл с фактура
 

Лектори

Място

гр. София

гр. София, Зала Респонса Превент

гр. София, Зала Респонса Превент

Адрес: гр. София, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер 

Програма

 • Ден 1
  12:30 Регистрация на участниците
  13:00
  •     Пожар – същност и класификация на пожарите
  •     Готовност на страната да реагира при големи пожари
  •     Силни ветрове и смерч
  •     Обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и лавини
  •     Екстремни температури
  •     Градушки
  •     Мъгли
  •     Гръмотевични бури и мълни
  •     Химични рискове
  •     Потенциално опасни обекти
  •     Радиационни рискове
  • -       Потенциално опасни обекти
  •     Биологични рискове
  • -       Потенциално опасни обекти
  14:30 Кафе-пауза
  15:00
  •     Какво е земетресението?
  •     Земетресенията във България
  •     На работното място - подготовка за действия при земетресения
  •     В дома -  подготовка за действия при земетресения
  •     Превантивна дейност
  •     Действия при възникване на земетресение
  •     Действия по време на земетресение
  •     Действия след земетресението
  •     Съдържание на спешна чанта за самоосигуряване при земетресения
  •     Практически насоки
  15:45
  • Практически насоки
  • Практически казуси
  • Дискусия
  • Въпроси & Отговори

Контакти