+359886575720 / +359882272125

Ергономично работно място. Ергономия при работа с компютър - Best Seller!

Ергономично работно място. Ергономия при работа с компютър - Best Seller!

Резюме

● Работно място с видеодисплей. ● Лице, работещо с видеодисплей. ● Застрашени органи и системи. Причини за оплакванията. ● Позициониране на работното място с видеодисплей. ● Изисквания към работната мебел - ергономични критерии. ● Организация на работното място с видеодисплей, медицински прегледи, средства за корекция на зрението. ● Възможни здравни проблеми при неправилна организация на работното място; ● Нормативни изисквания , свързани с работата с видеодисплей. ● Практически насоки за процедурата за отпускане на средства за корекция на зрението при работещи с видеодисплей. Практически насоки; Продължителност: 2 уч. часа

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер