+359886575720 / +359882272125

Ежегодно обучение по ЗБУТ М2: Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия + ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Ежегодно обучение по ЗБУТ М2: Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия + ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Задължително ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – основен курс (2)

Резюме

НИВО на курса: ОСНОВЕН (2)
Обучението е подходящо както за първоначално обучение, така и за хора, които се занимават активно със здравословни и безопасни условия на труд.
ПРЕДСТАВЯНЕ на курса:
Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране. В това обучение сме подготвили за Вас обучение с основни акценти:
 • Фактори на работната среда
 • Лични предпазни средства
 • Трудови злополуки
 • Физиологичен режим на труд и почивка
 • Ергономия при работа с компютър
 • Ергономично работно място
 • НОВО: ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ - интерактивно. 
Обученията са съгласно законовите изисквания. Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси. Обученията са с практическа приложимост. Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас! ВАЖНО:
 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.
Ценови пакети:
Включва:  Икономичен… Стандарт  Best Seller Бизнес…
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.
 . Ранно записване    90 лв.   120 лв.  
Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.
За да се регистрирате, натиснете бутона ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО изберете курса и съответния пакет, след това бутон ИЗПРАЩАНЕ. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците
  09:30 Откриване на семинара
  09:30 ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
  •     Видове фактори на работната среда;
  •     Рискове, обусловени от отделните фактори;
  •     Нормативни изисквания.
  •     Срокове за контрол.
  •     Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда.
  10:00 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
  •     Нормативни изисквания;
  •     Видове лични предпазни средства;
  •     Основни характеристики;
  •     Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства.
  •     Практически насоки;
  10:30 ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ
  •     Същност на трудовата злополука;
  •     Видове трудови злополуки;
  •     Стъпки при разследване.
  •     Документиране на трудова злополука – примери;
  • Практически насоки;
   
  11:00 Кафе - пауза
  11:30 ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА
  •     Влияние на различните видове трудова дейност върху функциите на организма
  •     Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка
  •     Нормативни изисквания
  •     Практически указания относно евентуалните показатели, доказващи ефекта от въведен физиологичен режим на труд и почивка;
  12:00 ЕРГОНОМИЯ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР
  •     Работно място с видеодисплей.
  •     Лице, работещо с видеодисплей.
  •     Застрашени органи и системи.
  •     Позициониране на работното място с видеодисплей.
  •     Организация на работното място, мед. прегледи, средства за корекция на зрението.
  •     Нормативни изисквания, свързани с работата с видеодисплей.
  12:30 ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО.
  •     Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
  •     Причини за оплакванията.
  •     Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
  • Практически насоки;
  13:00 Обедна почивка.
  14:00 ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
  •     Определяне състоянието на пострадал
  •     Рани и наранявания
  •     Счупвания
  •     Изгаряния
  •     Поражения от електричество
  •     Затрупване с тежести
  •     Поведение при здравословни проблеми от общ характер
  •     Количествени и качествени промени в съзнанието.
  •     Други видове наранявания
  15:30 Кратка почивка
  15:45
  •   ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ - интерактивна
  •  Третиране на различни видове наранявания и състояния
  •      CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен
  •      Работа с дефибрилатор – AED Trainer
  •     Тренажор за задавяне
  •     Модел на човешка глава за онагледаняване при “вадене на език”
  •     Упражнение на най-новите техники.
  17:15 Дискусия и въпроси.
   

Контакти