+359886575720 / +359882272125

Ежегодно обучение по ЗБУТ М3: Първа долекарска помощ (практически) + Действия при бедствия и аварии

Ежегодно обучение по ЗБУТ М3: Първа долекарска помощ (практически) + Действия при бедствия и аварии

Задължително ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Резюме

НИВО на курса: СРЕДНО (3)
Обучението е подходящо както за хора, които активно се занимават със здравословни и безопасни условия на труд, така и за ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ!
ПРЕДСТАВЯНЕ на курса: 
Курсът се състои от 2 части:
 • ЧАСТ 1:  Оказване на първа долекарска помощ 
 • ЧАСТ 2:  Действия при бедствия и аварии.

ЧАСТ 1: В дългогодишната ни работа с водещата Служба по трудова медицина – ТиймПревент България, установихме, че силно е подценена важността на адекватна реакция при инциденти. Повечето курсове по оказване на първа помощ са представени с много ненужни термини и сложни съчетания, които трудно се запомнят и още по-трудно се прилагат. Този курс е направен на РАЗБИРАЕМ и дори леко забавен език за да може по-лесо да бъде запомнена техниката. Използва се специален метод на обучение, който гарантира по-висок процент на дълготрайни спомени. Ще се наблегне на най-честите инциденти в работна среда, но и ще бъдат включени много ситуации от ежедневието ни, което прави курса подходящ за всеки човек. Водещият лектор e Европейски шампион и съдия по ПДП, First Aid Convention in Europe. Ще наблегне на практическото показно на най-разпространените техники за оказване на първа долекарска помощ, доста от които участниците ще изпробват по време на обучението. Обучението ще разбие представите Ви за първа помощ!
НАЙ-ДОБРО ОБУЧЕНИЕ ОТ СЕРИЯ „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ“, според участници преминали минимум 5. 
ЧАСТ 2: Действия при бедствия и аварии: В обучението ще бъдат разгледани най-често срещаните бедствия и аварии  в България, а именно:
 • Свлачища
 • Наводнения
 • Земетресения
 • Снегонавявания
 • Бури, торнадо, смерч, вихрушка
 • Суша
 • Градушка
 • Заледявания, измръзвания
 • Други природни бедствия
Статистиката показва голяма честота на различните видове бедствия, засегнали страната ни през последното десетилетие, поради което България е в категорията на териториите, характеризиращи се с особено висока степен на риск в тази сфера. Акцентът ще бъде поставен върху земетресенията, тъй като това бедствие хората посочват като „най-опасно“, „най-страшно“, според проучване на Български институт по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Ценови пакети:
Включва:  Икономичен Стандарт Best Seller Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.
 Ранно записване: 90 лв. 120 лв.  

ВНИМАНИЕ!!! МЕСТАТА ЗА ТОВА ОБУЧЕНИЕ СА ИЗЧЕРПАНИ!!!


Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.

.

 

ВНИМАНИЕ!!! МЕСТАТА ЗА ТОВА ОБУЧЕНИЕ СА ИЗЧЕРПАНИ!!!

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците
  09:30 Откриване на семинара
  09:30 ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
  •     Приоритети в ПДП и масови заблуди
  •     Определяне състоянието на пострадал
  •     Рани и наранявания
  •     Счупвания
  •     Изгаряния
  10:15
  •     Поражения от електричество
  •     Затрупване с тежести
  •     Поведение при здравословни проблеми от общ характер
  •     Количествени и качествени промени в съзнанието.
  •     Други видове наранявания
  11:00 Кафе - пауза
  11:30 ПДП – практика на леки състояния и наранявания
  •     Третиране на различни видове наранявания и състояния
  12:15 ПДП – практика на леки състояния и наранявания
  •     CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен
  •     Работа с дефибрилатор – AED Trainer
  13:00 Обедна почивка
    14:00 ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
  •     Пожар – същност и класификация. Готовност на страната да реагира.
  •     Силни ветрове и смерч
  •     Обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и лавини
  •     Екстремни температури
  •     Градушки и наводнения
  •     Мъгли
  •     Гръмотевични бури и мълнии
  •     Химични, радиационни и биологични рискове
  14:45 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
  •     Какво е земетресението? Земетресенията във България
  •     На работното място – подготовка за действия при земетресения
  •     В дома –  подготовка за действия при земетресения
  •     Превантивна дейност
  •     Действия при възникване на земетресение
  •     Действия по време на земетресение
  •     Действия след земетресението
  •     Съдържание на спешна чанта за самоосигуряване при земетресения
  15:30 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет)
    Закриване на семинара.

Контакти