+359886575720 / +359882272125

Ежегодно обучение по ЗБУТ М4: електробезопасност, електромагнитни полета, 50+, трудоустрояване, професионални болести и прегледи

Ежегодно обучение по ЗБУТ М4: електробезопасност, електромагнитни полета, 50+, трудоустрояване, професионални болести и прегледи

Задължително ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) - средно напреднали (4)

Резюме

НИВО на курса: СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ (4)
Обучението е подходящо за хора, които активно се занимават със здравословни и безопасни условия на труд.
ПРЕДСТАВЯНЕ на курса: 
Ще проведем  изцяло ново обучение по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Акцентите в обучението:
 • Електромагнитни полета 
 • Електробезопасност
 • Работни места за всички възрасти – застаряваща работна сила
 • Трудоустрояване
 • Професионални болести
 • Медицински прегледи
 ИЗЦЯЛО НОВИ ТЕМИ:
 • НОВА ТЕМА 1: Електромагнитни полета - съгласно НАРЕДБА № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полетаНОВА ТЕМА 2: Работни места за всички възрасти – застаряваща работна сила, подтикната от кампанията на Европейската Агенция за безопасност и здраве при работа:  „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г.
Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси. Обученията са с практическа приложимост. Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас! ВАЖНО:
 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.
  ВНИМАНИЕ: Местата за това обучение са изчерпани!
Ценови пакети:
Включва:  Икономичен Стандарт Best Seller Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.
Ранно записване    90 лв.   120 лв.  

ВНИМАНИЕ: Местата за това обучение са изчерпани!

Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
ГАРАНЦИЯ 
“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.
За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ изберете курса и съответния пакет, след това бутон ИЗПРАЩАНЕ. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците
  09:30 Откриване на семинара
  09:30 ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
  •     Същност и източници на електромагнитни полета.
  •     Рискове за безопасността и здравето, произтичащи от ЕМП.
  •     Оценка на риска ЕМП
  10:15 ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
  •     Основни понятия.
  •     Въздействие върху човека
  •     Директен и индиректен допир. Видове защити.
  •     Срокове и контрол
  •     Практически насоки
  11:00 Кафе - пауза
  11:30 РАБОТНИ МЕСТА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ / ЗАСТАРЯВАЩА РАБОТНА СИЛА
  •     Демографски и социално-икономически аспекти на проблема в ЕС и БГ
  •     Предизвикателства при застаряването на работната ръка в Европа и в света.
  •     Политики, стратегии и програми за преодоляване на негативните последици.
  •     Свързани с възрастта мерки за БЗР и стратегии за рехабилитация.
  12:15 ТРУДОУСТРОЯВАНЕ
  •     Същност, цели и задачи на трудоустрояването
  •     Нормативни изисквания
  •     Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
  •     Практически указания за фирми под и над 51 души
  •     Изисквания при проверки на контролните органи на ИА ГИТ по отношение спазване предписанията на органите на медицинската експертиза на работоспособността.
  13:00 Обедна почивка
  14:00 ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ
  •     Същност на професионалните болести – пряко отражение на  рисковите фактори  в условията на труд
  •     Нормативна база; Професионални болести по етиологичен фактор.
  •     Практически насоки за проучването и цялостното администриране на  професионалните болести
  •     Последващи процедури при лица с потвърдени професионални болести.
  14:45 МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
  •     Видове профилактични медицински прегледи.
  •     Цели и задачи на предварителните и периодични медицински прегледи.
  •     Нормативна база, свързана с провеждането на прегледите.
  •     Практически   моменти, свързани със задачите на СТМ  при  даване  на насоки за същите и при  изготвяне на препоръки, основани на получените резултати
  15:30 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет)
    Закриване на семинара.

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер