+359886575720 / +359882272125

Ежегодно обучение по ЗБУТ М5: Работа с химични агенти, тежести, инструменти, товарно-разтоварни, на височина.

Ежегодно обучение по ЗБУТ М5: Работа с химични агенти, тежести, инструменти, товарно-разтоварни, на височина.

Задължително ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) - за напреднали

Резюме

НИВО на курса: НАПРЕДНАЛИ (5)
Обучението е подходящо за хора, които активно се занимават със здравословни и безопасни условия на труд при по-тежки условия на работа.
ПРЕДСТАВЯНЕ на курса: 
В това обучение сме подготвили за Вас обучение с основни акценти:
 • Работа с химични агенти
 • Ръчна работа с тежести
 • Работа на височина
 • Работа с електрически и механични инструменти
 • Товарно-разтоварни работи
 • Специални изисквания при ТРР
Обученията са съгласно законовите изисквания. Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси. Обученията са с практическа приложимост. Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас! ВАЖНО:
 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.
Ценови пакети:
Включва:  Икономичен Стандарт Best Seller Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.
 .Ранно записване   90 лв.  120 лв.  
Цените са крайни за един участник. Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
ГАРАНЦИЯ 
“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците
  09:30 Откриване на семинара
  09:30 РАБОТА С ХИМИЧНИ АГЕНТИ
  •     Характеристика на химичния агент, физични и химични свойства.
  •     Информационен лист за безопасност.
  •     Въздействие на химичния агент върху организма.
  •     Мерки за безопасност при работа.
  •     Първа помощ при злополука.
  •     Практически насоки;
  10:15 РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ
  •     Ръчна работа с тежести - определение.
  •     Нормативни изисквания за теглото на товара и разстоянието на пренасяне за мъже и жени.
  •     Основни правила при работа.
  •     Основни характеристики на дейността - особености на товара, работна среда, работен ритъм и индивидуални особености.
  •     Практически насоки;
  11:00 Кафе - пауза
  11:30 РAБOTA НА ВИСОЧИНА
  •     Работа на височина – видове.
  •     Нормативни изисквания.
  •     Колективни средства за защита и лични предпазни средства.
  •     Преносими стълби, люлки, платформи, скелета и др.
  •     Практически насоки;
  12:15 РАБОТА С РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МЕХАНИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
  •     Общи изисквания за работа.
  •     Изисквания към лицата работещи с ръчни електрически и механични инструменти.
  •     Документация .
  •     Специални изисквания.
  •     Практически насоки;
  13:00 Обедна почивка
    14:00 ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ
  •     Задължения на работодателя.
  •     Изисквания към работещите.
  •     Работни места и работно оборудване.
  •     Товарно-разтоварни площадки складове.
  14:45 СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ при ТРР
  •     Работа със стелажи.
  •     Работа в механизирани и автоматизирани складове
  •     Използване на преносими рампи и преходни мостове
  •     Работа с подемно-транспортни машини и съоръжения с непрекъснато действие, бункери и силози
  •     Работа с товарачни машини.
  •     Товарно-разтоварни работи с различни видове товари.
  •     Ръчно обработване на товарите
  15:30 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет)

Контакти