+359886575720 / +359882272125

Фактори на работната среда

Фактори на работната среда

Резюме

● Видове фактори на работната среда; Практически насоки. ● Рискове, обусловени от отделните фактори. ● Нормативни изисквания. Срокове за контрол. ● Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда. Продължителност: 1 уч. часа

Лектори

Място

Контакти