+359886575720 / +359882272125

Годишна конференция за строители, възложители и подизпълнители - ЗБУТ в СТРОИТЕЛСТВОТО. Не научените

Годишна конференция за строители, възложители и подизпълнители - ЗБУТ в СТРОИТЕЛСТВОТО. Не научените "уроци"!

Конференцията е специализирана за пътна, жилищна и промишлена строителна дейност!

Резюме

Уважаеми участници,  

Поради въведените извънредни мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, обучението е отменено. Всички отменени обучения ще бъдат проведени като уебинари онлайн.  

От целия ни екип: Бъдете здрави!
На строителната площадка участниците в процеса на строителството /възложител, строител, проектант, консултант, технически ръководител, доставчик на машини и съоръжения и др./, трябва да работят съгласно разпоредбите на Наредба 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършане на строителни и монтажни работи, с цел избягване на трудови инциденти, които ще имат пагубни последици, както за работещите така и за Вашата фирма. Независимо дали сте възложител, главен изпълнител или подизпълнител, практическото обучение ще Ви даде насоки в работата по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на стротелната площадка, както следва:
 • Изисквания за създаване на ЗБУТ на строителната площадка;
 • Препоръки за намаляване опасностите от злополуки и предотвратяване на инциденти на стрителната площадка;
 • Експертни съвети и препоръки за бъдеща поддръжка на безопасността на стрителната площадка и изграждане на дългосрочна култура за здравословни и безопасни условия на труд у работещите.
Обърнете внимание: При вписване в Централния професионален регистър на строителя, особено строги и подробни са изискванията към квалификацията на персонала, както и за условията за безопасност. Всеки работещ трябва да има трудов договор, лице по контрол на качеството и съответствие на вложените материали, както и длъжностно лице или лица, следящи за спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Всяко едно от гореспоменатите лица задължително преминава съответни професионални курсове и представя документ за завършен такъв.
След преминаване на обучението по ЗБУТ в строителството, всеки един от участниците ще получи удостоверение за преминато обучение по Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Вижте по-подробна програма на обучението по-долу:
Ценови пакети:  
Включва:  Икономичен Стандарт.. Best Seller Бизнес...
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Индивидуални учебни материали на ел. и хартиен носител да да
Индивидуална консултация с лекторите след обучението да
 .      
 Такса за участие 150 лв. 180 лв. 240 лв.
....      
Ранно записване до 21.02.2020г.  120 лв.  150 лв.  210 лв.
.      
Втори и следващ учасник от една фирма след срока на ранно записване 120 лв. 150 лв. 210 лв.

Необходимо е всяка година да актуализирате знанията за Длъжностно лице по БЗР, с оглед на минималните изисквания за периодичност на обученията по чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2
ГАРАНЦИЯ “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

Лектори

Място

София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците 09:30 Откриване на семинара ЛЕКТОР: Христина Христова - Експерт ЗБУТ
  • Нормативни изисквания при откриване на строителен обект; Знаци за безопасност и табели за строителни обекти съгласно НАРЕДБА № РД-07 / 8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / или здраве при работа;
  •  Документация по ЗБУТ за строителен обект; Често изисквани документи от Инспекция по труда - какво трябва и какво не - да погледнем с други очи;
  11:00 - 11-30 Бизнес нетуъркинг ЛЕКТОР: Д-р Димитър Софиянски
  • Задължително застраховане на работещите в строителството за риска „трудова злополука”;
  • Предварителни и периодични медицински прегледи на заетите в строителството;
  • Работа на открито – мерки за намаляване на риска за здравето и безопасността;
  13:00 - 14:00 Обедна почивка ЛЕКТОР: Инж. Веселин Попов
  • Шумът! - един от водещите фактори в строителството. Нормативно основание, регламентиращо необходимостта и периодичността на измерванията за различните фактори на работната среда;
  • Превенция на риска при работа с химически вещества и смеси - Българско законодателство;
  "Опасните вещества са заплаха за работещите в целия свят. Те могат да причинят различни професионални заболявания и промишлени аварии." - Задължения - Управление, картотеки, етикиране; 15:30 - 15:45 Кратка почивка
  • Трудови злополуки - важни моменти при разследването и документирането!;
  • Лични предпазни средства - видове, характеристики, изисквания при избора - сектор "Строителство";
  16:30 Гост говорител от ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД - логика, практика и прилагене!! - Открита дискусия  Въпроси и консултации - БИЗНЕС ПАКЕТ Закриване на семинара

Контакти