+359886575720 / +359882272125

Креативен мениджмънт на класната стая за креативни хора и ученици (+ вземане на решения).

Креативен мениджмънт на класната стая за креативни хора и ученици (+ вземане на решения).

Резюме

Разбиране на многото лица на креативността – теоретична постановка. Решаване на проблеми – процес на справяне с предизвикателствата по пътя към целта. Вземане на решения – процесите по избор на най-добрата алтернатива и тяхното управление у учениците. Стилове на вземане на решения –тест за диагностика на индивидуалния потенциал на всеки участник в обучението и адаптиране на разбирането за концепцията към парадигмата на учениците в клас; Работа с предварително зададени казуси. Избор на подходящата стратегия (спешно/важно) Усвояване на 6-стъпков модел на вземане на решение в насоки как, кога и колко! (The Six-Step Rational Model) • Дефиниране на проблема • Определяне на критерии за вземане на решения • Тежест на критериите • Генериране на алтернативи • Оценка на всяка алтернатива за всеки критерий • Изчисляване на оптималното решение Динамична симулация. Подходи при вземането на решения: бягство, борба, компромис и т.н.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017 г.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер