+359886575720 / +359882272125

Лидер на класа. Учителско портфолио - или как модерния учител да направи своята „витрина“ ?

Лидер на класа. Учителско портфолио - или как модерния учител да направи своята „витрина“ ?

Резюме

Ще бъдат разгледани: Лидерството в училищната среда – каква е ползата от това? Преподаването в клас като лидерска изява. В какво се състои този процес? Ръководство при липса на ресурси и неблагоприятна среда. Ролята на ракетата – носител. От кого зависи резултатът? „Как от нищо става нещо“. Превъзмогване на липсата на потенциал и ресурси. Ролята на ръководителя. „Училището няма сграда“. Какво зависи от директора. Лидерски подход на директор. В час по математика. Шестиците и двойките. Структуриране на класа като последователи. Сравнение на лидерски и нелидерски подход. Всекидневието в детската градина и потенциал за лидерска изява. Приложимост спрямо други случаи.ПРАКТИКУВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА НА ОСНОВАТА НА ЛИДЕРСКИТЕ УМЕНИЯ. Разбиране и игра за чувствителност към другия. Сравнение на наблюдаваните подходи. Извличане на полезния опит. Анализ на лидерски ситуации, селектирани от обучаваните (индивидуално и в малки групи). Осмисляне на собствения опит. Как да променим стереотипите в училищата и детските градини и да направим часовете по-приятни и интересни за децата „УЧИТЕЛСКОТО ПОРТФОЛИО“ – или как модерния учител да направи своята „витрина“ ? Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио Как се изготвя портфолио съгласно новите нормативни изисквания.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017 г.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер