+359886575720 / +359882272125

МЕНИДЖМЪНТ В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

МЕНИДЖМЪНТ В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Резюме

ПОДТЕМИ ● Правни задължения и възможности ● Предизвикателствата пред мениджмънта при извънредно положение ● Здраве и безопасност в условия на епидемиологична обстановка ● Стратегия, анализ и техника за взимане на решения ● Управление на човешкия капитал в условия на извънредно положение ● Първа помощ за мениджмънта ● Изграждане на стабилност в нестабилна среда ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 уч.ч

Лектори

Място

Контакти