+359886575720 / +359882272125

Нови задължения на ръководителите на учебни и детски заведения през 2021 г. във връзка с последните изменения на трудовото законодателство

Нови задължения на ръководителите на учебни и детски заведения през 2021 г. във връзка с последните изменения на трудовото законодателство

УЕБИНАР: Специализиран и извънреден уебинар за сектор ОБРАЗОВАНИЕ

Резюме


Уебинарът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч.  Всички, заявили участие ще получат линк в 12:00, който ще им осигури достъп до уебинара.
Част от темите, които ще бъдат дискутирани: 1. Как да използваме съществуващите в Кодекса на труда режими на работно време в новите условия за педагогическия и непедагогически персонал. Действия и грешки на работодателя при въвеждане на работа от разстояние. 2. Как да предоставяме платения и неплатен отпуск по време на извънредното положение. 3. Нови възможности за използване на служебен или творчески отпуск за педагогическия и непедагогическия персонал. 4. Създаване на нови трудови задължения за педагогическия и непедагогическия персонал в условията на извънредното положение. 5. Дисциплинарна и имуществена отговорност на  педагогическия  и непедагогическия персонал при неизпълнение на новите трудови задължения. 6.Нови причини за прекратяване на трудовите договор на педагогическия и непедагогиченския персонал при преустановяване на работа. 7.Най-честите грешки на екипа на работодателя при условията на извънредното положение.
По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.
Такса за участие: 90 лв. с вкл. 20% ДДС
Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.
 
Свързани обучения: https://responsa.bg/trainings/disciplina-i-upravlenie-na-klasna-staq/

Лектори

Място

ОНЛАЙН - УЕБИНАР

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер