+359886575720 / +359882272125

НОВО! Повишаване на дигиталните компетенции. Умения за дистанционно обучение. (Технологическа и психологическа гледна точка)

НОВО! Повишаване на дигиталните компетенции. Умения за дистанционно обучение. (Технологическа и психологическа гледна точка)

  Акредитирано обучение към МОН с 1 кредит. Обучението се провежда синхронно в електронна среда

Резюме

Единственото обучение, което разглежда дигиталните компетенции от технологическа и психологическа гледна точка. Курса е създаден да даде нужните знания на учителите от гледна точка на технически знания, НО и не по-малко важно от психологическа гледна точка.
АКЦЕНТИ: 
 • Какво трябва да знаем за онлайн платформите за да работим безпроблемно с тях?
 • Какво трябва да знаем за да може да предадем ефективно материала на учениците и да задържим тяхното внимание във виртуалната класна стая?
 • Как да ги мотивираме да участват и как да контролираме учебния процес?
И още...  Електронната учебна платформа постепенно се превръща в неразделна част от електронния ресурс на всяко съвременно учебно заведение. Дигиталните платформи като Bigbluebutton , Zoom, Microsoft Teams, предоставят на преподавателите достъп до инструменти, които не само допълват традиционните форми на обучение, но и съдържат потенциал за повишаване на ефективността в цялостния учебен процес. Новата реалност, която настъпи след пандемията с COVID-19 предполага наред с притежаваните знания, умения и компетенции в професионално-педагогическата област, учителят да има и компетенции от областта на информационните и комуникационните технологии. Тук идва и преподавателска роля, така да организира информацията, че тя да бъде добре визуализира с помощта на инфографика, за да може да улесни възприемането на информацията и за я направи по-лесна за обработка и запомняне. Емпирично изследване показва, че по-голямата част от обучаемите по време на дигитална лекция имат раздвоено внимание, т.е слушат урока и извършват паралелна дейност. Затова ролята на учителя е много важна да мотивира ученика да фокусира вниманието си върху учебния материал.
ЦЕЛЕВА ГРУПА:
 • Учители – начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап
 • Директори, Заместник-директори
 • Педагогически съветници, психолози, Логопеди
 • рехабилитатори, ресурсни учители.
 • и др.
 ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: Редовна цена: 150 лв.  с вкл. 20% ДДС Цена за втори и следващ участник: 120 лв. с вкл. 20% ДДС
ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!
РЕГИСТРАЦИЯ За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.
ВАЖНО
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.
  АКРЕДИТАЦИЯ към МОН Обучението е акредитирано към Министерство на образованието и науката и дава 1  кредит на участниците след спазване на законовите изисквания за успешно преминат тест/задание след края на обучението.
ЦЕЛИ: Целите, които си поставя програмата е да повиши дигиталните компетенции на преподаването в електронна среда. Курсът по развитие на дигитални компетенции за по-ефективно преподаване в дигитална среда включва и практическа част със задание създаване на съдържание в дигитална среда.
 

Лектори

Място

Онлайн - УЕБИНАР

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Контакти