+359886575720 / +359882272125

Оценката на риска за безопасността и здравето при работа

Оценката на риска за безопасността и здравето при работа

Резюме

● Същност на понятието риск за безопасността и здравето при трудовата дейност; ● Рискове произтичащи от различните елементи на трудовата дейност; ● Етапи при оценката на риска; ● Определяне степента на риска; ● Мерки за превенция на рисковете, свързани с трудовата дейност; ● Практически насоки; Продължителност: 1 уч. часа

Лектори

Място

Контакти