+359886575720 / +359882272125

"Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”

Ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд

Резюме

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране. За тази есен подготвихме три курса, обхващати най-важните и най-основни момента в управлението на здравословните и безопасни условия на труд. В тази част ще бъдат разгледани най-честите рискове, проблеми и действия в сферата на ЗБУТ. Основни акценти:
 • Фактори на работната среда
 • Лични предпазни средства
 • Електробезопасност
 • Физиологичен режим на труд и почивка
 • Ергономично работно място.
 • Ергономия при работа с компютър
 • Трудови злополуки
 • Трудоустрояване 
  Вижте част 1: “Отговорности и задължения при управлението на дейността по безопасност и здраве при работа.” Вижте част 2: Стресът на работното място – новата епидемия по ЗБУТ”   Обученията са съгласно законовите изисквания.  Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.  Обученията са с практическа приложимост. Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!
Ценови пакети:
Включва: Икономичен СтандартBest Seller Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител - да да
Обяд на тристепенно меню - да да
Запазено място на предните редове в залата - - да
Индивидуална консултация (след обучението) - - да
Видео обучение – подарък - - да
Такса участие 120 лв. 165 лв. 198 лв.
   
Втори и всеки следващ участник: 80 лв. 120 лв. 165 лв.
  ВАЖНО:
 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  9:00 Регистрация на участниците
  09:30 ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
  • Видове фактори на работната среда;
  • Рискове, обусловени от отделните фактори;
  • Нормативни изисквания.
  • Срокове за контрол.
  • Мерки за превенция на рисковете. Практически насоки;
  10:15 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
  • Нормативни изисквания;
  • Видове лични предпазни средства;
  • Основни характеристики;
  • Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства. Практически насоки;
  11:00 Кафе-пауза
  11:30 ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
  • Основни понятия;
  • Въздействие върху човека;
  • Директен и индиректен допир;
  • Видове защити;
  • Срокове за контрол;
  • Практически насоки;
  12:15 ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА
  • Влияние на различните видове  трудоват дейност върху функциите на организма
  • Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка
  • Нормативни изисквания за осигуряване на  физиологичен режим на труд и почивка – неразделна част от Правилника за вътрешния трудов ред.
  • Практически указания   относно  евентуалните показатели, доказващи ефекта от въведен физиологичен режим на труд и почивка;
  13:00 Обедна почивка
  14:00 ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО. ЕРГОНОМИЯ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР
  • Работно място с видеодисплей.
  • Лице, работещо с видеодисплей.
  • Застрашени органи и системи.
  • Причини за оплакванията.
  • Позициониране на работното място с видеодисплей.
  • Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
  • Организация на работното място с видеодисплей, медицински прегледи, средства за корекция на зрението.
  • Възможни здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
  • Нормативни изисквания , свързани с работата с видеодисплей.
  • Практически насоки;
  15:30 Кафе-пауза
  16:00 ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ
  • Същност на трудовата злополука;
  • Видове трудови злополуки;
  • Стъпки при разследване.
  • Документиране на трудова злополука – примери;
  • Практически насоки;
  ТРУДОУСТРОЯВАНЕ
  • Същност, цели и задачи на трудоустрояването.
  • Нормативна база, определяща конкретните изисквания към работодателя и СТМ.
  • Практически указания, свързани с осъществяване на трудоустрояването във фирми с  под и с над 51  човека персонал.
  17:30 Дискусия и въпроси

Контакти