+359886575720 / +359882272125

"Отговорности и задължения при управлението на дейността по безопасност и здраве при работа.”

Ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Резюме

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране. За тази есен подготвихме три курса, обхващати най-важните и най-основни момента в управлението на здравословните и безопасни условия на труд. В тази част ще бъдат разгледани най-фундаменталните и най-важни въпроси относно задълженията и отговорностите в сферата на ЗБУТ, както и оказването на ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ - обучението, което може да 2 минути да спаси живот, липсата му да отнеме живот! Основни акценти:
 • Организация на дейността и фирмената документация по БЗР.
 • Действия на работодателя преди и след проверки от страна на контролните органи
 • Организация и структуриране на дейността на КУТ/ГУТ
 • Инструктажи и обучения по БЗР
 • Оказване на първа долекарска помощ (ПДП)
  Вижте част 2: Стресът на работното място – епидемията на 21-ви век” Вижте част 3: “Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”   Обученията са съгласно законовите изисквания.  Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.  Обученията са с практическа приложимост. Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!
Ценови пакети:
Включва: Икономичен СтандартBest Seller Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител - да да
Обяд на тристепенно меню - да да
Запазено място на предните редове в залата - - да
Индивидуална консултация (след обучението) - - да
Видео обучение – подарък - - да
 Цена на пакета: 120 лв. 165 лв. 198 лв.
  ВАЖНО:
 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  9:00 Регистрация на участниците
  9:30 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И ФИРМЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО БЗР.
  • Изисквания за създаване, водене и съхранение на документацията по ЗБУТ.
  • Създаване на стегната организация, касаеща документооборота
  • Документи, свързани с:
  • организиране на дейността по БЗР;
  • Обучението и инструктажите;
  • КУТ/ГУТ;
  • Трудовите злополуки;
  • Измерване на факторите на работната среда;
  • Личните предпазни средства;
  • Електроподдръжка и ръчни ел.инструменти
  11:00 Кафе-пауза
  11:30 ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРЕДИ И СЛЕД ПРОВЕРКИ ОТ СТРАНА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ
  • Етапи на контролните проверки.
  • Действия на работодателя при извършване на проверка от органите на ГИТ.
  • Срокове, действия и отговори на предписания.
  • Ред и процедури на обжалвания.
  • Списък на проверяваните документи.
  • Осем случая на сигнали, предизвикващи незабавна проверка. Практически насоки;
  12:15 ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КУТ/ГУТ
  • Видове органи по безопасност и здраве при работа;
  • Създаване на КУТ/ГУТ;
  • Състав и структура; Документация, която водят;
  • Обучения и задължения на КУТ/ГУТ;
  • Участие на КУТ/ГУТ в дейности, свързани със здравето на работещите;
  • Нови моменти в нормативната уредба;
  • Практически насоки;
  13:00 Обедна почивка
  14:00 ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЗР
  • Нормативната уредба, свързана с обучение и инструктажи;
  • Изисквания към работодателя;
  • Форми на обучения;
  • Видове инструктажи;
  • Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения;
  • Примери за оформяне на книгите за инструктаж; Практически насоки;
  15:30 Кафе-пауза
  16:00 ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
  • Определяне състоянието на пострадал – витални знаци, измерване на пулса, оценяване на пораженията, оценяване състоянието на съзнанието, освобождаване на телесни повърхности, поставяне в странично, стабилно положение.
  • Рани и наранявания – повърхностни, дълбоки, проникващи, съчетана и комбинирана травма, кръвоизливи, спиране на кървене.
  • Счупвания – закрити, открити, поведение, шиниране, преместване на пострадал.
  • Изгаряния – от контактни повърхности, от гореща вода, определяне и оценка на изгорената повърхност, поведение.
  • Поражения от електричество – разлика в пораженията, в зависимост от честотата и напрежението на електрическия ток, поведение.
  • Затрупване с тежести – оценка на състоянието на пострадалия, поведение.
  • Поведение при здравословни проблеми от общ характер – задух от белодробен и извън белодробен произход(инхалиране на чужди тела), остро настъпила коремна болка, остро настъпили болки в областта на крайниците.
  • Количествени и качествени промени в съзнанието.
  • Други видове наранявания и състояния с техните признаци и ПДП.
  17:30 Дискусия и въпроси

Контакти