+359886575720 / +359882272125

Предизвикателства пред счетоводителите в бюджетните организации при оформянето на последните годишни плащания и отчети. Особености във воденето на счетоводство в тази сфера

Предизвикателства пред счетоводителите в бюджетните организации при оформянето на последните годишни плащания и отчети. Особености във воденето на счетоводство в тази сфера

Резюме

Такса за участие:
216 лв. за един участник 180 лв. за втори участник
Цената включва:
Такса обучение, учебни материали, обяд, кафе-паузи, консултации, конферентни разходи, удостоверение.

Ще бъде разгледани всички детайли при последните плащания в бюджетните организации, особености в годишното приключване.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 9:00 - Регистрация на участниците
  • 9:30
  • Правила за финансово отчитане на стопанските операции в бюджетните предприятия.
  • Корекции на данъчен кредит.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Практико-приложни аспекти при годишното счетоводното приключване в бюджетните предприятия:
  • - Съставяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове - взаимовръзки между параграфи/подпараграфи и счетоводни сметки при отчитане на: приходи; разходи; трансфери; операции с финансови активи и пасиви.
  • 13:00 - Обедна почивка
  • 14:00
  • Съставяне на оборотната ведомост и баланс към 31.12.2013 г.:
  • - акценти при отчитането на стопанските операции на начислена основа (работно и представително облекло, компютърна конфигурация, обезценка, основен и текущ ремонт, строителен надзор, саниране, стопанска дейност, лицензии, ученическо столово хранене, европейско финансиране и др.)
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Еднократни счетоводни записвания към 31.12.2013 г. в съответствие с дадените указания от МФ – начисляване на провизии; провизиране на разходи за персонал; начисляване на приходи и разходи по корективните сметки за месец декември; начисляване на приписани приходи и разходи; определяне на приблизителниоценки; провизиране на вземания и др.
  • Отклонения (грешки и нередности), установени от Сметна палата при одитите на финансовите отчети
  • Дискусия, въпроси и отговори
  • 17:30 - Дискусия. Закриване на обучението.

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер