+359886575720 / +359882272125

Прекратяване на трудовото правоотношение - добри практики и най-често допусканите грешки.

Прекратяване на трудовото правоотношение - добри практики и най-често допусканите грешки.

Резюме

Работодателят не желае да получава повече труда, който работника му предоставя. Какво ни предстои в процеса на прекратяване на трудовите правоотношения и какви са възможностите за действие на работодателя? Към отговора на тези въпроси е насочен практическият семинар с лектор г-н Иван Нейков, по време на който ще се запознаете с неизползваните възможности за прекратяване на трудови отношения, заложени в Кодекса на труда. Специално внимание от страна на г-н Нейков ще бъде обърнато на най-важните начини за прекратяване на трудовите отношения между работодател и работник. След края на обучението ще разполагате с изчерпателна информация и експертен коментар на всички възможности за прекратяване на трудови договори. Подготвените от нас учебни материали ще Ви позволят лесно и удобно да прилагате усвоеното по време на семинара в практиката на Вашата организация. Присъствайки на семинарите в областта на трудовото право, Вие си осигурявате сигурност и предвидимост в управлението на човешките ресурси на Вашата организация. Благодарим за Вашия избор!

!!! Местата са ограничени !!! Моля, не превеждайте пари без да сте получили официално потвърждение с проформа-фактура !!!

Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен и хартиен носител - да да
Обяд да да
Комфортни места на предните редове да
Ваучер за лична консултация с лектора след обучението да
Цена 180 лв.  240 лв. 300 лв.

 Втори участник

 120 лв.

 180 лв.

 240 лв.
 Цените са крайни, с вкл. ДДС

Вижте още:   18-19.11.2015 - 20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси. Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност. 26.11.2015 - Работно време, почивки & работа от разстояние. Новите промени в Кодекса на труда. 20-22.01.2016 - „Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор + Workshop”

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  9:00 Регистрация на участниците
  9:30
  • Права и задължения на работодателя и на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение.
  • Нормативна уредба на съкращението на щата и намаляване на обема на работата:
  • А) външна нормативна уредба;
  • Б) вътрешна нормативна уредба.
  • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи.
  11:00 Кафе-пауза
  11:30
  • Позиция на работодателя при обжалване на заповед за съкращаване в щата.
  • Прекратяване на трудов договор сключен със срок за изпитване.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
  13:00 Обедна почивка
  14:00
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
  • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.
  15:30 Кафе-пауза
  16:00
  • Закрила на работника при прекратяване на трудовото правоотношение.
  • Преодоляване на закрилите при прекратяване на трудовото правоотношение.
  • Най-честите грешки на екипа на работодателя при прекратяване на трудовите правоотношения.
  17:30 Дискусия. Закриване на обучението.

Контакти